Symfony Croatia Meetup #10

meetup-10

Za prvi meetup kojem više nije dovoljna jedna znamenka, Symfony Croatia Meetup #10, pripremili smo vam dva (kao i uvijek) zanimljiva predavanja o kojima možete saznati više u nastavku. Meetup će se održati u ponedjeljak 27.04. u 18:00 h u Sveučilišnoj knjižnici, sjeverna zgrada, II. kat.


Prvo predavanje održat će Goran Dragnić i Vedran Jukić iz Codeanywhere-a koji će nas upoznati s deployem backenda i skaliranjem sustava i bazama koje koriste u svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Za drugo predavanje, Ivica Vučemilo prezentirat će nam frontend i backend development u Chrome/Devtools-ima.

 

Codeanywhere Backend, Goran Dragnić i Vedran Jukić

Saznajte na koji je način deployan backend Codeanywhere-a, koji se moduli i usluge koriste (Amazon AWS, Google Compute Engine, Softlayer), na koji način skaliraju sustav te koje baze koriste (MySQL, Mongo i Redis). Otkrijte i na koji način moduli Codeanywhere-a funkcioniraju te kako to sve skupa izgleda iz perspektive client aplikacije (editora).
O predavačima: Goran je mr. ing. elektrotehnike i računalnog inženjerstva koji se nakon zarševnog studija (FESB) zapošljava e u Codeanywhere-u gdje polako preuzima razvoj backend servisa. Danas je voditelj tog segmenta, i polako se profilira u guru-a za razvoj servisa baziranih na NodeJS framework-cima, te Linux containerizacije (OpenVZ).
Vedran je CTO Codeanywhere-a koji kao najstariji član tima ima iskustvo s različitim tehnologijama kojeg koristi prilikom donošenja odluka za učenje i savladavanje novih tehnologija. Zadnjih nekoliko godina bavii se programiranjem u JS-u te organiziranjem infrastrukture na kojoj Codeanywhere radi.

Frontend i Backend development u Chrome/Devtools, Ivica Vučemilo

Ivica će nam uživo pokazati frontend i backend development u Chrome/Devtools-ima te načine kako savladava i pronalazi nove programe i tehnologije. Posebno za ovo predavanje održat će se i kratki Tips&Tricks dio za sve sudionike meetupa koji će moći uživo pružiti savjete i “trikove zanata” ostatku kolega.
O predavaču: Ivica za sebe kaže da je Linux Nerd koji voli i Webdevelopment. Već 15 godina mu je Linux glavni hobi a trenutačno sve više radi i u JS-u, uz frontend i backend programiranje u Chrome/Devtoolsima.

Raspored

  • 18:00 – Okupljanje
  • 18:10 – Par mudrih riječi organizatora
  • 18:15 – Codeanywhere Backend, Goran Dragnić i Vedran Jukić
  • 19:00 – kratka pauza
  • 19:10 – Frontend i Backend development u Chrome/Devtools, Ivica Vučemilo
  • 20:00 – Druženje i networking

Ukoliko imate predavanje koje bi željeli podjeliti sa ostatkom zajednice javite nam se na email: info@symfony-croatia.org.

Lokacija održavanja: Zapadni dio Sveučilišne knjižnice (vidi mapu desno u sidebaru)

Nakon predavanja, nastavljamo sa neformalnim druženjem u kafiću na Fesbu. Naši dragi sponzori (locastic, SeekandHit, SocialBakers) časte pizzom :)

Potvrdite svoj dolazak na meetup.com.

Vidimo se!